LEARN CHAM SCRIPT THROUGH PICTURES

Lesson 2 : THE FAMILY

THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

ADEI SAAI DALAM KALEITAGA

 

 

       
o) mU` c]

En

Ong Muk Cei Nai

 

       
SEA s) lk] SEA s) km] SEA lk]

SEA km]

Saai sang lakei Saai sang kamei Saai lakei Saai kamei

 

       
ps) hdY[$ am

aEm`

Pasang Hadiip Ama Amaik

 

       
an` lk] an` km] kmW-# lk]

kmW-# km]

Anak lakei Anak kamei Kamuen lakei Kamuen kamei

 

This lesson was prepared by / Bài học này được chuẩn bị bởi:

Putra Podam (Văn Ngọc Sáng)

 

Ong Muk Cei

Nai

Grandfather Grandmother Uncle

Aunt

Ông

Bác trai, chú, cậu,

Bác gái, cô, dì, thím

 

Saai sang lakei Saai sang kamei Saai/adei lakei

Saai/adei kamei

Brother -in-law Sister -in-law Brother

Sister

Anh/em rể, anh/em vợ

Chị/em dâu, chị/em vợ

Anh /em trai

Chị /em gái

 

Pasang Hadiip Ama

Amaik

Husband Wife Father

Mother

Chồng

Vợ

Cha / bố

Mẹ / má

 

Anak lakei Anak kamei Kamuen lakei

Kamuen kamei

Son Daughter Nephew

Niece

Con trai

 

Con gái

 

Cháu trai

(con anh chị em)

Cháu gái

(con anh chị em)