LEARN CHAM SCRIPT THROUGH PICTURES

Lesson 3 : THE BODY

BỘ PHẬN CƠ THỂ

RUP PABHAP

 

 

 

1.

Ov_`

Mbaok

 

11.

Or_)

Raong

2.

pbH

Pabah

 

12.

td

Tada

3.

k)

Kang

 

13.

ki~

Ka-ing

4.

tEkW

Takuai

 

14.

tU~

Tung

5.

br

Bara

 

15.

Ot_`

Taok

6.

tq[#

Tangin

 

16.

?

Hông

7.

Ob_H p$

Baoh pal

 

17.

tEk

Takai

8.

kUH aOkY-) tq[#

Kuh akieng tangin

 

18.

P

Pha

9.

Ob_H pt[H tq[#

Baoh patih tangin

 

19.

tu`

Ta-uk

10.

pa`

pa-ak

 

20.

Ob_H pt[H

Baoh patih

 

This lesson was prepared by / Bài học này được chuẩn bị bởi:

Putra Podam (Văn Ngọc Sáng)

 

Mbaok

Pabah

Kang

Takuai

Face Mouth Chin

Neck

Mặt Miệng

Cằm

Cổ

 

Bara

Baoh pal

Kuh akieng tangin

Baoh patih tangin

Shoulder Upper arm Elbow

Forearm

Vai Cánh tay

Khuỷu tay

Cẳng tay

 

Pa-ak Raong Tada

Ka-ing

Armpit Back Chest

Waist

Nách

Lưng

Ngực

Thắt lưng/ eo

 

Tung

Taok

?

Takai

Abdomen Buttocks Hip

Leg

Bụng

Mông

Hông

Chân

 

Pha

Ta-uk Baoh patih  
Thigh Knee Calf  

Bắp đùi

Đầu gối

Bắp chân