LEARN CHAM SCRIPT THROUGH PICTURES

Lesson 5 : THE EYES

MẮT

MATA

 

 

 

.44

pU` mt

Puk mata

.45

j[H mt

Jih mata

.46

blU* mt

Baluw mata

.47

 

 

.48

in mt

Ina mata

49.   Tròng con mắt

 

This lesson was prepared by / Bài học này được chuẩn bị bởi:

Putra Podam (Văn Ngọc Sáng)

Doctor Cham script / Bác sỹ Akhar Thrah Cham

 

Biluw Puk mata

Jih mata

Baluw mata

?
eyebrow eyelid Eyelash

iris

Gờ lông mày Mí mắt Lông mi

mống mắt

 

Ina mata

asar mata    
Pupil (of the eye)      
Con ngươi (mắt) Tròng con mắt