LEARN CHAM SCRIPT THROUGH PICTURES

Lesson 8 : CLASSROOM

PHÒNG HỌC

ADUK BAC

 

 

 

 

kt$

 

tpU`

 

ba^

Katap

 

Tapuk

 

Ba-ar (Bi-ar)

Book

 

Notebook

 

Paper

Sách

 

Vở

 

Giấy

 

 

 

kl. 

 

 

 

 

Kalam

 

aia dawait

 

 

Pen

 

Ink

 

a

Bút

 

Mực

 

Bút, mực

 

 

 

kl. t.Rm`

 

 

 

rOl_H

Kalam tammrak

 

gai nu

 

Ralaoh

Pencil

 

Ruler

 

Blackboard

Bút chì

 

Cây thước

 

Bảng đen

 

 

 

rOl_H an`

 

 

 

k[`

Ralaoh anak

 

caban gru

 

Kik

C????

 

Teacher's desk

 

Chair

Bảng con

 

Bàn giáo viên

 

Ghế

o

 

 

 

 

 

inl)

 

kdU~

caban anak saih

 

Inalang

 

Kadung

D

 

Dictionary

 

School bag

Bàn học sinh

 

Tự điển

 

Túi học sinh

15

 

 

 

jam dong ho

 

jam tangan

 

 

m-s[# kRr

k&kUlOt^

Baoh tuk atuel ??sang

 

Baoh tuk???

 

Mesin kahra

(Kalkulator )

Clock

 

Watch

 

Calculator

Đồng hồ treo tường

 

Đồng hồ

 

Máy tính

 

 

 

 

 

 

 

 

Komputer ?

 

Laptop ?

 

Projektor ?

Computer

 

Laptop

 

Projector

Máy điện toán

 

Máy tính xách tay

 

Máy chiếu