Hồ sơ phản biện: "Đơn thôi tham gia Hội đồng Sư cả" của một số thánh đường Ninh Thuận

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Jul 1, 2022, 10:28 PM

Nguồn: Đọc nội dung chi tiết

Hồ sơ phản biện file *.pdf:

Đơn thôi tham gia Hội đồng Sư cả của một số thánh đường Ninh Thuận

 

KẾT LUẬN:

- Theo lịch sử tôn giáo tại Champa, thì dân tộc Chăm chỉ tiếp nhận hai tôn giáo lớn: Balamon (Ấn Độ) vào thế kỷ 2, và Islam (Ả Rập) từ thế kỷ 9. Sau khi Vijaya (Đồ Bàn) sụp đổ vào năm 1471 (thế kỷ 15) thì Balamon bị tàn lụi ở Champa và cả Đông Nam Á. Islam có cơ hội phát triển mạnh và cực thịnh vào thế kỷ 17. Triều đại vua Po Rome đã hòa giải hai tôn giáo lớn “Balamon” và “Islam” thành tôn giáo “Awal” và “Ahier” cùng thờ phụng chung Thánh Allah, và cũng từ thế kỷ 17 này, Hồi giáo trở thành Quốc giáo tại Champa.

- Từ thời Pháp đến nay, chưa có một chính phủ nào công nhận tôn giáo tên “Bani”, và không bao giờ có tôn giáo “Bani” trong Danh mục tôn giáo của Việt Nam.

- Cái gọi là tôn giáo “Bani” chưa công nhận trên pháp lý, chưa tồn tại trong Danh mục tôn giáo của Việt Nam, vậy cớ gì nhóm Ts. 1Đêm viết đơn kết tội Bộ Nội vụ xóa tôn giáo của người Chăm.

- Ts. 1Đêm vì háo danh, vụ lợi từ đồng tiền dự án Ấn Độ mà kích động dân Chăm từ giới phụ nữ không học đến giáo sĩ (Imam) kiến thức khiêm tốn, lấy chữ ký từ đợt này đến đợt khác gửi cấp trên để tố cáo Hội đồng Sư cả. Kết nối Thành Thanh Dải, một kẻ lừa đảo xuyên quốc gia tìm cách dắt mũi những phụ nữ, giáo sĩ Chăm đi theo như bầy cừu.

- Các ông đấu tranh xin tôn giáo mà không biết những khái niệm liên quan: Tôn giáo, Tín ngưỡng, Mê tín dị đoan, Đức tin và Văn hóa?

- Tự cho dân tộc mình có tôn giáo mà không biết tôn giáo đó có nguồn gốc từ đâu? Thượng đế, Thiên sứ là ai? Thiên kinh Koran viết bằng chữ gì, tiếng gì? thế mà các ông phán bừa Hồi giáo Bani là “độc thần”, còn Bani của các ông là “đa thần”, và tệ hại hơn các ông cũng không biết “độc thần” và “đa thần” là gì? các ông có xứng đáng là chức sắc, giáo sĩ (Acar) của Agama Awal (Bani Awal) của Champa nữa không?

 

LINK: Đọc nội dung chi tiết trên báo điện tử Kauthara.ORG

Hồ sơ phản biện file *.pdf:

Đơn thôi tham gia Hội đồng Sư cả của một số thánh đường Ninh Thuận

Trả lời đơn Imam Bát thôn Thành Tín

 

THAM KHẢO TIN LIÊN QUAN

1. Tại sao Islam tiếng Việt gọi Hồi giáo

      https://kauthara.org/article/275

2. Quyền tự do: Tín ngưỡng - Tôn giáo

https://kauthara.org/article/517

3. Giáo sĩ (acar) thờ phượng độc thần hay đa thần?

      https://kauthara.org/article/516

4. Tham mưu: Tự điển Chăm định nghĩa Bani = Islam = Hồi giáo = Bani Awal = Agama Awal

      https://kauthara.org/article/509

5. Tôn giáo Chăm: Thuận Thiên giả tồn - nghịch Thiên giả vong

      https://kauthara.org/article/508

6. Thượng đế Allah hiện hữu khắp làng Chăm Bani ở Champa

     https://kauthara.org/article/499

7. Bani không phải đạo tên "Bani"

     https://kauthara.org/article/497

8. Hòa giải tôn giáo - Bani Awal (Hồi giáo Champa)

     https://kauthara.org/article/438

9. Vua Po Rome không phải giáo chủ tôn giáo Chăm

      https://kauthara.org/article/419

10. Thiên kinh Koran của Islam và Bani Awal

       https://kauthara.org/article/336

11. Tham khảo chứng minh nhân dân tôn giáo: Hồi giáo

       https://kauthara.org/article/320

12. Tại sao Bani không phải tôn giáo

        https://kauthara.org/article/306