Acar là tôn giáo Awal (Hồi giáo Awal tại Champa)

Written by Putra Podam
In category Nghiên cứu
Apr 1, 2023, 11:17 PM

   

 

 

Ts.Putra Podam

Acar Chăm Bani là tín đồ: Awal (tiếng Việt: Hồi giáo)

Chăm Bani (tiếng Việt: Chăm có đạo, Chăm theo đạo)

Agama Awal: (đạo Awal, Awal nhánh Hồi giáo Champa)

 

­­Awal: nghĩa ban đầu, bắt đầu, đầu tiên, trước tiên, thời tiền Islam,

Awal: tên thượng đế Allah, tên thứ tự 73 trong 99 tên của thượng đế Allah, 

Awal: là tên tháng đầu tiên trong lịch Hồi giáo “Awal Muharam” và tháng “Rabi’ al-Awal” thứ tự tháng thứ ba trong lịch Islam (Hồi giáo) nghĩa “Mùa xuân đầu tiên”.

---*---

1. Awal: nghĩa ban đầu, bắt đầu, đầu tiên, trước tiên, thời tiền Islam, …

Hình 1a, 1b. Awal (nghĩa ban đầu, bắt đầu, đầu tiên, trước tiên, thời tiền Islam, …tiếng Anh: The First, tiếng Chăm: ꨕꨨꨵꨮꨭ).

Awal: (أوال), nghĩa là: ban đầu, bắt đầu, đầu tiên, trước tiên, …Awal là tên tháng đầu tiên trong Hồi lịch (Awal Muharam). Do đó, ngày đầu tiên của Muharam là ngày đầu năm mới của người Hồi giáo. Năm Hồi giáo còn gọi năm Hijra (Hijri), năm đầu tiên trong đó có Hijra (di cư của Thiên sứ Muhammad từ Mecca (Makkah) đến Medina (Madinah).

Do đó, mỗi năm được đánh thứ tự với “AH”. AH là chữ đầu của cụm từ trong tiếng Latin “Anno Hegirae” (năm Hijra). Năm 2023 dương lịch tương ứng năm AH 1444/1445 (Hồi lịch).

 

Tôn giáo Chăm Bani (Chăm có đạo) tại Champa là nhánh AWAL

- Agama AWAL: đạo Hồi giáo

- Bani AWAL: đạo Hồi giáo

 

---**---

2. Awal: tên thượng đế Allah, tên thứ tự 73 trong 99 tên của thượng đế Allah.

 

Hình 2a, 2b. Awal (Al-Awal), tên thứ 73 trong 99 tên của Thượng đế Allah.

Al-Awal (là một trong 99 Đại danh của Allah, Al-Awal là thứ tự 73 trong 99 tên của Allah. Nghĩa Đấng Đầu Tiên không có sự khởi đầu và tất cả vạn vật đều do Ngài duy nhất tạo hóa ra chúng.

Allah, Đấng Phúc lành và Tối cao phán: 

{Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài và Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất} (Chương 20 – Taha, câu 8).

Và những tên gọi này đã chỉ rõ toàn bộ bản chất và các thuộc tính của Allah mà Ngài muốn người Muslim phải nhắc đến trong lễ nguyện Salah và Du-a (Cầu nguyện), Ngài phán:

- {Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi thế, hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó} (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180).

---***---

3. Awal: là tên tháng đầu tiên trong lịch Hồi giáo “Awal Muharam” và trong tháng “Rabi al-Awal” thứ tự tháng thứ ba trong lịch Islam (Hồi giáo) nghĩa “Mùa xuân đầu tiên”.

 

Hình 3a, 3b. Awal Muharam là tên tháng đầu tiên trong Hồi lịch, Rabi al-Awl tháng thứ ba trong Hồi lịch.

Rabi’ al-Awal (tiếng Ả Rập: رَبِيع ٱلْأَوَّل , Rabī’ al-Awal ), là tháng thứ ba trong lịch Hồi giáo (Islam). Từ "Rabi" có nghĩa là “mùa xuân” và “Al-awal” có nghĩa là “đầu tiên”. Do vậy, Rabī 'al-awal có nghĩa là (Tháng đầu tiên mùa xuân hoặc đầu mùa xuân).

Hồi lịch dựa trên các vòng quay của Mặt trăng chứ không phải Mặt trời. Tháng Hồi giáo bắt đầu vào lúc hoàng hôn của ngày đầu tiên, ngày mà trăng lưỡi liềm được nhìn thấy bằng mắt. Năm âm lịch dài khoảng 354 ngày, do đó, các tháng quay ngược lại các mùa và không cố định theo lịch Gregory. Các tháng trong Hồi lịch: Muharram (“cấm” - là một trong bốn tháng bị cấm gây chiến hoặc đánh nhau); Safar (“trống” hoặc “vàng”); Rabi al-Awal (“mùa xuân đầu tiên”); Rabia Thani (“Mùa xuân thứ hai”); Jumada Awal (“lần đóng băng thứ nhất”); Jumada Thani (“lần đóng băng thứ hai”); Rajab (“để tôn trọng” - đây là một tháng thánh khác khi đánh nhau bị cấm); Shaban (“truyền bá và phân phối”); Ramadan (“khát khô” - tháng nhịn ăn ban ngày); Shawal (“nhẹ nhàng và mạnh mẽ”); Dhu al-Qadah (“tháng nghỉ ngơi” - một tháng khác không được phép xảy ra chiến tranh); Dhu al-Hijjah (Tháng Hajj, là tháng hành hương đến Makkah, tháng không được phép xảy ra chiến tranh).

Hình 4. Tên tháng theo Hồi lịch Hijri (Islam).

 

Hình 5. Tên tháng theo lịch Awal (lịch Acar đang dùng) chính là Hồi lịch Hijri (Islam).

 

Hình 6. Ngày 13 tháng 02 năm 2023, bà Phạm Thị Thanh Trà, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ chính thức ký văn bản số 520/BNV- TGCP về việc trả lời thắc mắc của cử tri liên quan đến tên gọi tôn giáo.

 

LINK: MỘT SỐ LIÊN KẾT LIÊN QUAN

1. Giáo sĩ Acar là hệ thống AWAL (dòng Hồi giáo tại Champa)

2. Giáo sĩ Acar là hệ thống AWAL (Awal dòng Hồi giáo tại Champa) File PDF

3. Chăm Bani (Chăm có đạo), Awal (Hồi giáo dòng Awal tại Champa)

4. Awal: Hệ phái Hồi giáo Champa

5. Bani không phải đạo tên "Bani"

6. Tham mưu: Tự điển Chăm định nghĩa Bani = Islam = Hồi giáo = Bani Awal = Agama Awal

7. Tôn giáo Chăm: Thuận Thiên giả tồn - nghịch Thiên giả vong

8. Thượng đế Allah hiện hữu khắp làng Chăm Bani ở Champa

9. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời cho cử tri người Chăm về tên gọi tôn giáo

10. Bộ trưởng Bộ Nội vụ tát thẳng vào mặt ông Pgs.Pts.Ts1đêm. Thành Phần

11. Bộ Nội vụ cấp mã số mới "Hồi giáo Bani" hay "Hồi giáo" đã tồn tại

12. Người Chăm quan tâm công văn 520/BNV-TGCP của Bộ Nội vụ

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN AWAL