#

Po Acar là giáo sĩ chỉ "vâng mệnh, quy phục Thượng đế ALLAH". Trong ngày đầu tiên nhập đạo, Acar phải tuyên thệ rằng “Không có thần thánh nào khác ngoài Allah, và Muhammad là Thiên sứ của Ngài”. Do đó Acar chỉ luôn đề cao Allah và trao dồi Thiên kinh Koran.

#

Theo quan điểm cá nhân tôi, Putra Podam, những phát biểu cho rằng Kajang (rạp) mà Acar thực hiện nghi lễ cho tín đồ Bani Awal (Hồi giáo Bani) ảnh hưởng yếu tố Yang thần bên Chăm Ahier (Chăm Balamon thờ phượng Allah) là hoàn toàn không có cơ sở. Theo phiên âm Quốc tế, Masjid là phiên âm từ tiếng Arab, là nơi thờ tự, cầu nguyện của tín đồ Islam (Muslim – Hồi giáo), là nơi thờ phượng Allah, Đấng Tối cao và Duy nhất. Tại Việt Nam, chữ Masjid hiện nay thường dịch là Thánh Đường. Còn người Chăm từ Masjid được phiên âm thành Magik (Thánh đường)

#

Po Romé là một vị vua Champa theo Islam (Hồi giáo Champa), kế thừa từ triều đại Po Mâh Taha cũng là một vị vua Champa Islam hùng mạnh. Theo Hán Việt thì Po Romé có tên là Bà Lâm (1627-1651). Trong khi lịch sử và gia phả ở Malay thì Po Romé có tên là Nik Mustafa, tên đầy đủ là: Nik Mustafa Bin Wan Abul Muzaffar Waliyullah. Tên thường gọi là Agong Ronan, sau khi lên ngôi, niên hiệu của Po Romé trong sử Malay là Sultan Abdul Hamid Shah.

#

Sau khi Ts.Putra Podam đăng bài trên Facebook) với Tựa đề: PO THIÊN CHÚA - PO AWLUAH & ĐỨC TIN CỦA TÍN ĐỒ....Imâm (Asulam), vì mặc áo Jubah và đội nón Kopiah, đã nghe người khác xúi dục, kích động, tức tối mà quên ta là người đang theo Agama, liền văng tục: "Thằng này bị điên rồi...cho mày chết đi là được rồi.....Tao gặp tao sẽ CẮT Lưỡi mày...Tôn giáo làm gì đến mày hả thằng Điên...Thằng này ăn Cứt sao mà NGU thế.....Sau đó, ImÂm Tong Quanghoangngoc, liền chửi tiếp "Thằng này nó ăn Thịt CHÓ, nên nó NGU..., Thằng ĐIÊN này là con của NGƯỜI DA ĐEN, ...mày học MẪU GIÁO CHƯA mà đòi làm Tiến sĩ. .... Mày bỏ xứ đi ĂN CỨT CỦA THẰNG MỸ... CÁC HUYNH ĐỆ Ở MỸ, HÃY TÌM THẰNG ĐIÊN NÀY CHO ANH......VÀ ĐÀO MỒ CHÔN NÓ....HÃY THỰC HIỆN VÀO NGÀY CHỦ NHẬT HOẶC THỨ HAI (Ngày 14/6/2020)

#

MUHAMMAD BUDI: Bismillaahir Rahmaanir Raheem Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh: [Nhân danh Allah Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung, Allah ban bình an, may mắn và phước lành].

#

Trong bài viết, Ts.Putra Podam cho rằng danh xưng tiếng Việt như: Thượng đế, Thiên chúa, Chúa trời, Đức Chúa trời, Ông trời, Đấng Tạo hóa, Đức vua của Nhân loại,... đều chỉ định Allah (vì hiện nay chưa có từ nào là chuẩn, do đó nhiều tài liệu dùng khác nhau như: Thượng đế, Chúa trời, Thiên chúa, Đức chúa trời,...). Còn người Chăm thích thì gọi là Po, Po Awlluah, hay Po Lingik,...(chúng ta không nên đi cấm họ),...... Vì tất cả những từ phía trước chỉ giải thích cho Allah.

#

Ts. Thành Phần trước kia thừa nhận tên gọi “Hồi giáo Bani” là đúng. Nhưng sau khi có đăng tải quan điểm : ‘Hồi giáo chỉ sử dụng cho Islam’ thì thay đổi quan điểm và làm đơn kiến nghị lên chính quyền xin thay đổi tên gọi “Hồi giáo Bani”. Vậy, sự thay đổi quan điểm này bất nguồn từ chủ ý hay bởi các tác động nào? Có chăng từ nỗi lo âu là sợ một ai đó quy cho cái tội là đang đưa người Bani vào Islam? Điều này, chỉ có Ts. Thành Phần mới hiểu rõ, và có thể giải thích với mọi người.

#

Kết thúc tháng Ramadan (Ramawan) vào ngày 25/5/2020, toàn thể tín đồ Islam nói chung và tín đồ Bani Awal nói riêng, trên toàn thế giới đón mừng “Eid Al- Adha” (Harei Waha) hay còn gọi “Harei Raya” là “Ngày trọng đại” đánh dấu kết thúc một tháng Ramadan.

#

Thánh đường Islam nói chung và thánh đường Bani Islam hay Bani Awal nói riêng đều có dáng dấp Kubah mái vòm của các thánh đường Islam trên thế giới. Thánh đường thường xây theo hướng Đông – Tây (hướng quy định), hoặc xây dựng cửa chính từ hướng khác (phụ thuộc), nhưng hướng hành lễ phải bắt buộc là hướng thánh địa Makkah (hướng hành lễ kiblah). Bên trong thánh đường chính diện có hậu tẩm là nơi giáo sĩ Imam đứng hướng dẫn tín đồ hành lễ, và lệch sang bên phải vài mét (từ dưới nhìn lên) có Minbar là nơi giáo sĩ Katip (khotip) thuyết giảng (khutbah) giảng giáo lý. Minbar không được đặt nơi trung tâm mà phải đặt lệch sang bên phải.

#

Kết thúc tháng Ramadan (Ramawan) vào ngày 25/5/2020, toàn thể tín đồ Islam nói chung và tín đồ Bani Awal nói riêng, trên toàn thế giới đón mừng Harei Raya Aidilfitri là ngày trọng đại đánh dấu kết thúc một tháng Ramadan.