#

Bài viết của ông Inra Sara có đề cập đến Hội đồng Sư cả (HĐSC) Bình Thuận, chúng tôi thuộc Ban Phong tục – Giáo lý, giúp HĐSC nghiên cứu phong tục, tập quán người Chăm nói chung và người Chăm Hồi giáo (Bani) nói riêng, xin trả lời cho ông Inra Sara bài viết dưới đây. Lý lịch vắn: Inra Sara tên thật là Phú Trạm (sinh ngày 20 tháng 9 năm 1957 tại làng Caklaing - Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam). Thực tế ông ta theo tín ngưỡng Bani Ahier, nhưng ông ta đã từ bỏ tổ tiên, và hiện nay CMND của ông ta ghi: Balamon? một tôn giáo của Ấn Độ đã bị loại khỏi cộng đồng Chăm từ thế kỷ 17.

#

Sáng ngày 16/03/2022 tại trụ sở Hội đồng Sư cả thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026, hơn 70 đại biểu là các vị chức sắc, tín đồ người Chăm Hồi giáo Bani đang sinh sống các huyện trong tỉnh đã về dự Đại hội.

#

Trong tháng Shaban kiêng cử mà các Bổn đạo này tích cực trèo lên Thánh đường (Magik) để đập bảng hiệu do cha ông xây ghi "Hồi giáo" để cải tiến và xây lại mới hơn, hiện đại hơn, ảnh hưởng Phật hơn là: "Nhà Chùa". Chỉ vì adua theo phe nhóm mà bất chấp lý lẽ, khoa học và nguồn gốc lịch sử tôn giáo Champa.

#

Năm 2022, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani) sẽ bắt đầu nghĩ Lễ Ramawan từ ngày 02 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 02 tháng 3 năm Nhâm Dần) đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 03 tháng 4 năm Nhâm Dần). Để thuận lợi cho công tác tổ chức đón Lễ Ramawan của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, sinh viên, học sinh là người dân tộc Chăm theo đào Hồi giáo (Bani) đang sinh sống, làm việc, học tập được biết và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc Chăm được tổ chức ngày Lễ Ramwan. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

#

Tôn chỉ, mục đích của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani. Hoạt động của Hội đồng Sư cả là nhằm lãnh đạo, hướng dẫn giáo sĩ (Acar), tín đồ tuân phục Thượng đế Awluah (Allah), tôn kính Đức Giáo chủ Mu-ha-mat (Muhammad) và giáo lý Thiên kinh Co-ran (Koran), điều hành các hoạt động tôn giáo tại các Thánh đường (Chùa), Ban phong tục Hồi giáo Bani trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

#

- Tăng cường xây dựng đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Hội đồng Sư cả, trong các chức sắc, tín đồ và Ban Quản lý Thánh đường Hồi giáo Bani trong tỉnh.            - Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chức sắc, tín đồ trong tỉnh sinh hoạt tôn giáo (nghi lễ tang ma, cưới hỏi, nhập đạo, tấu chức...) theo Quy chế, Quy ước cộng đồng Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận và quy định của pháp luật.            - Thực hiện tốt quan hệ và phối hợp với các cơ quan chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp, vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.            - Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội đồng Sư cả kịp thời, vững mạnh, tạo niềm tin trong chức sắc, tín đồ Hồi giáo Bani. Xây dựng cộng đồng Chăm Hồi giáo Bani đoàn kết vững mạnh trong tôn giáo và ngoài tôn giáo.            - Tập trung nghiên cứu, biên soạn và hình thành Sakawi (lịch), giáo lý, giáo luật để phổ biến rộng rãi trong chức sắc, tín đồ Hồi giáo Bani.

#

Điều 1. Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Hội đồng Sư cả) là một tổ chức tôn giáo của tôn giáo Hồi giáo Bani tại tỉnh Bình Thuận, thành lập theo nguyện vọng của các chức sắc, tín đồ Hồi giáo Bani trong tỉnh và được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Điều 2. Tôn chỉ, mục đích: - Hoạt động của Hội đồng Sư cả là nhằm lãnh đạo, hướng dẫn giáo sĩ, tín đồ tuân phục Thượng đế Awluah (Allah), tôn kính Đức giáo chủ Mu-ha-mat (Muhammad) và Thiên kinh Co-ran (Koran), điều hành các hoạt động tôn giáo tại các Thánh đường  (Chùa), Ban phong tục Hồi giáo Bani trong tỉnh theo quy định của pháp luật. - Hội đồng Sư cả là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận. Điều 3. Hội đồng Sư cả đại diện cho chức sắc (giáo sĩ), tín đồ Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Thuận và trong khuôn khổ của Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều 4. Hội đồng Sư cả là tổ chức tôn giáo cấp tỉnh, quản lý các tổ chức tôn giáo trực thuộc gọi là Thánh đường (Magik) mà văn bản trước đó gọi Chùa, hoặc Ban phong tục. Thánh đường hoặc Ban phong tục là tổ chức tôn giáo trực thuộc Hội đồng Sư cả thay mặt cho cộng đồng người Chăm theo Hồi giáo Bani tại mỗi địa phương, làng, palei có con dấu và tài chính riêng. Điều 5. Trụ sở làm việc của Hội đồng Sư cả đặt tại thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

#

Sáng ngày 16/03/2022 tại trụ sở Hội đồng Sư cả thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Đại hội Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026, hơn 70 đại biểu là các vị chức sắc, tín đồ người Chăm Hồi giáo Bani đang sinh sống các huyện trong tỉnh đã về dự Đại hội.

#

Lời BBT :Thành Phần là một Tiến sĩ Chăm, nguyên là giảng viên Trường Đại KHXH &NV Tp.Hồ Chí Minh, vì tham gia dự án Ấn Độ để đồng hóa tôn giáo Chăm thành chủ thuyết Hindu giáo. Ông Thành Phần bất chấp tất cả để kích động tín đồ Bani Awal chống chủ trương của Nhà nước về chính sách tôn giáo. Gần đây ông ta tiếp tục xách động các giáo sĩ và tín đồ Bani tẩy chay Đại hội Hội đồng Sư cả diễn ra ngày 16 tháng 03 năm 2022.

#

Chăm bhum Panrang có câu: "“Tajuh Haluw, Kalau Bimong” (7 Thánh đường - 3 Tháp). 7 Thánh đường được liệt kê: - "Magik haluw Ram" ở thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, - "Magik haluw Cuah Patih" ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải, - "Magik haluw Katuh" ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, - "Magik haluw Hadeng" ở thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, - "Magik haluw Pamblap Klak" ở thôn An Nhơn, xã Xuân Hải, - "Magik haluw Pamblap Baruw" ở thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, - "Magik haluw Cang" ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.