Lesson 15 : PARTS OF THE BODY 2

BỘ PHẬN CƠ THỂ

RUP PABHAP

 

tEk

trOk_)

an`  trOk_)

Takuai

Neck

Cổ

Tarakaong

 Throat

Cổ họng

Anak tarakaong

Fauces

Yết hầu

 

rU$

br

td

gU` br

Rup

Body

Thân thể

Bara

 Shoulder

Vai

Tada

Chest

Ngực

Guk bara

Flat of the shoulder

Bả vai

 

ki~

tU~

bs`

Or_)

Ka-ing

Waist

Eo lưng

Tung

Stomach

Bụng

Basak

Navel

Rốn

Raong

Back

Lưng

tq[#

tEkW tq[#

kUH aOkY-) tq[#

Ob_H p$

Tangin

Arm

Tay

Takuai tangin

Wrist

Cổ tay

Kuh akieng tangin

Elbow

Cùi chỏ

Baoh pal

Biceps

Bắp tay

 

aOm~ tq[#

pl` tq[#

kkU- tq[#

atU` tq[#

Among tangin

Hand

Bàn tay

Palak tangin

Palm

Lòng bàn tay

Kakau tangin

Fingernail

Móng tay

Atuk tangin

Finger

Ngón tay

 

 

cnU* in

cnU* tc]

cnU* in sr[

Canuw ina

Thumb

Ngón cái

Canuw tacei

Index finger

Ngón trỏ

Canuw ina sari

Middle finger

Ngón giữa

 

cnU* m`

cnU* cOVY-~

Canuw mak

Ring finger

Ngón áp út

Canuw ca-ndiéng

Little finger

Ngón út