Lesson 17: COLOURS

MÀU SẮC

BAR  DALAM PANUEC CAM

 

Mayah ndom tel bar mbong panuec Cam hu 3 baoh akhar yau ni: mbong, patih, kaok

 

b^ Ov~

Bar mbong

White colour

Màu trắng

 

mOy_ Ov~

Mayao mbong

White cat

Mèo trắng

 

b[a^ pt[H

Bi-ar patih

White paper

Giấy trắng

 

a* Ok_`

Aw Kaok

White shirt

Áo trắng

 

Mayah ndom tel bar Juk, panuec Cam hu dua baoh akhar yau ni: juk, hitam

b^ jU`

Bar juk

Black colour

Màu đen

 

a` jU`

Ak juk

Quạ đen

Black crow

 

aEsH h[t.

Asaik hitam

Black horse

Ngựa ô (đen)

 	language/lesson17/blackhorse.png

 

Mayah ndom tel bar bhong, panuec Cam hu 2 baoh akhar yau ni: bhong, mariah

b^ Ob~

Bar bhong

Red colour

Màu đỏ

language/lesson17/do3.png

 

aERm` Ob~

A-mraik bhong

Red capsicum (chilli)

Ớt đỏ

language/lesson17/do3.png

 

ORt_) EV% mrYH

Traong ndaiy mariah

Red tomato

Cà chua đỏ

language/lesson17/do3.png

 

Ni bar kanyik dalam akhar Cam

b^ kz[`

Bar kanyik

Yellow colour

Màu vàng

language/lesson17/do3.png

 

pt] kz[`

Patei kanyik

Yellow banana

Chuối vàng

language/lesson17/do3.png

 

pOa_` kz[`

Pa-aok kanyik

Yellow mango

Xoài vàng

language/lesson17/do3.png

 

Ni bar biruw dalam akhar Cam

b^ b[rU*

Bar biruw

Blue colour

Màu xanh (da trời)

language/lesson17/do3.png

 

lq[` b[rU*

Langik biruw

Blue sky

Bầu trời xanh

language/lesson17/do3.png

 

a* b[rU*

Aw biruw

Blue t-shirt

Áo xanh

language/lesson17/do3.png

 

Ni bar hajaw dalam akhar Cam

b^ hj*

Bar hajaw

Green colour

Màu xanh (lá cây)

language/lesson17/do3.png

 

aERm` klU hj*

A-mraik kalu hajaw

Green pepper

Tiêu xanh

language/lesson17/do3.png

 

tmU# hj*

Tamun hajaw

Green cucumber

Dưa chuột xanh

language/lesson17/do3.png

 

Ni bar bilok dalam akhar Cam

b^ b[Ol`

Bar bilok

Grey colour

Màu xám

language/lesson17/do3.png

 

a* b[Ol`

Aw bilok

Grey T-shirt

Áo xám

language/lesson17/do3.png

 

Ob_H EpLW b[Ol`

Baoh pluai bilok

Grey pumpkin

Áo xám

 

Ni bar ingu dalam akhar Cam

b^ iQU

Bar ingu

Violet colour

Màu tím

language/lesson17/do3.png

 

Oz_* iQU

Nyaow ingu

Violet grapes

Nho tím

language/lesson17/do3.png

 

ORt_) iQU

Traong ingu

Violet egg-plant

Cà tím

language/lesson17/do3.png