Lesson 32 : ADVERB

MỘT SỐ TRẠNG TỪ

 

Một số trạng từ tiêu biểu

dhLU-

Dahlau

Before

Trước

 

hd]

Hadei

After

Sau

 

an`

Anak

In front of

Phía trước

 

lkU`

Lakuk / likuk

Behind

Phía sau

 

n{

Ni

This

Này

 

n#

Nan

That

Kia

 

p` n{

Pak ni

Here

Ở đây

 

p` n#

Pak nan

There

Ở kia

 

gH

Gah

Side

Bên

 

gH n{

Gah ni

This side

Bên này

 

gH n#

Gah nan

That side

Bên kia

 

gH Od-H

Gah déh

Over there

Đằng kia

 

tPY

Taphia

Next to

Bên cạnh

 

RkH / RkIH

Krah / Krâh

Between

Giữa

 

dl.

Dalam

In, inside

Trong, bên trong

 

lq[* / l[q[*

Langiw, lingiw

Out, outside

Ngoài, bên ngoài

 

Ej`

Jaik

Near

Gần

 

atH

Atah

Far, distant

Xa

 

Oq_`

Ngaok

Above

Trên

 

al

Ala

Below

Dưới